A Libertação dos Povos da Patologia do Poder

SHARE:   Share on Facebook


___________________________________________


__________________________________________________________________________________________________________________“Me, kansa, olemme enemmistö; olemme 99%, jota 1% sairaalloisesti kontrolloi; olemme voima ja todellinen (jumalallinen) valta maan päällä.
Elättäkäämme toivoa, olemme pian vapaita.”
Liberation of the People – The Pathology of Power, s. 24, Norberto R. Keppe, New York, 1986

Occupy-kansalaisliikkeen vahvistaessa asemaansa 99%:n suuttumuksen symbolina, Norberto Keppen analyysi vallan patologiasta on entistä ajankohtaisempi (julkaistu vuonna 1986!). Me STOP maailman tuhoamiselle yhdistyksessä (www.stop.org.br) olemme vuosia työskennelleet läheisesti tri Keppen kanssa tuoden tietoisuutta yhteiskunnan ja ympäristön tuhon syistä. Nyt tällä historiamme ratkaisevalla hetkellä haluamme me haluamme esitellä uudelleen Keppen merkittävän työn tieteellisenä lähteenä kaikille vapautta kaipaaville ihmisille, jotka pyrkivät toteuttamaan oikeudenmukaisempaa ja tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa.

Lähetä tämä tiedote eteenpäin tuttavapiirillesi.

Tie parempaan yhteiskuntaan on täällä. Meillä on ilo yhtyä tähän jaloon pyrkimykseen.


www.healingthroughconsciousness.com


Kutsu toimintaan

Kutsumme kaikki käytännön ihmiset, kaikki idealistiset ja dynaamiset ihmiset, kaikki ne jotka uskovat hyvään, totuuteen ja kauniiseen, liittymään yhteen rakentamaan uutta maailmaa, uutta yhteiskuntaa, todellista Ihmisen Valtakuntaa maan päälle, jotta viimeinkin voisimme tehdä työtä omaksi hyväksemme ja käyttää hyväksemme kaikkea sitä, mitä Luoja on meille antanut. Tähän asti ne, joilla on taloudellinen valta käsissään, ovat sen meiltä kieltäneet. Olemme tulleet ratkaisevaan pisteeseen, jossa ei ole enää mahdollista ylläpitää niitä pahantahtoisia yksilöitä, jotka ovat ottaneet koko maapallon valtaansa ja järjestäneet yhteiskunnan palvelemaan vain heitä itseään – ja muille he jättävät vain joitakin murusia, kun tilanne käy heille liian vaaralliseksi tai kun heidät siihen pakotetaan.

Lukija voi huomata, että me kutsumme kaikkia liittymään historiamme suurimpaan ”vallankumoukseen”. Me kutsumme kaikkia irtisanomaan yhteiskunta sen nykyisestä nurinpäinkääntyneisyydestä ja asettamaan sitä uudelleen jaloilleen: Emme halua olla enää vallanpitäjien tykinruokaa, heidän kuolemaa kylvävien hävittäjäkoneidensa ohjaajia emmekä heidän kuolemaa ja tuhoa levittävien panssarivaunujensa kuljettajia. Me haluamme elää rauhassa; haluamme tehdä työtä itsemme ja veljiemme hyväksi; haluamme elää sovussa kaikkien kanssa. Emme myöskään voi sallia, että meitä tapetaan ja käytetään hyväksi, että lietsotaan luokkasotia, kansaa toinen toistaan vastaan, ammattiryhmiä toisia vastaan. Me haluamme tehdä lopun kaikesta siitä, koska haluamme nyt elää rauhan aikakautta, niin kuin olemme aina halunneet, mutta mikä on meiltä estetty.

Tiedän, että suurin osa vallanpitäjistä ei ole tietoisia siitä, missä määrin he ovat ihmisten vihollisia ja orjuuttajia; kapitalisteilla, marksilaisilla, yritysten omistajilla ja kirkon edustajilla ei ole käsitystä siitä, että he ovat väärässä veneessä – heille on osoitettava heidän virheensä, jotta ne, jotka ovat hyväntahtoisia, voivat luopua väärästä suunnastaan ja liittyä tähän työhön. Näin yhteiskunnallista hyvää vastaan olevat neutralisoidaan vähitellen. Jos minulta kysytään, miten tämä saadaan aikaan, vastaan, että olemme vihdoinkin löytäneet tien vapauteen – sitä tämä kirja käsittelee.

Haluamme kutsua kaikki ne, jotka tuntevat itsensä hyväksikäytetyiksi – opettajat, työläiset, viranhaltijat, kauppiaat, myyjät, taiteilijat – jotta kaikki liittyisivät yhteen toteuttaakseen viimein oikeudenmukaista yhteiskunnaa maan päällä. Siksi haluaisimme kiinnittää huomion seuraaviin seikkoihin:

1. Yksityinen omaisuus nykyisessä muodossaan on väärin. Planeetta on luotu kaikkia varten eikä vain pienelle ryhmälle, joka riistää ja vahingoittaa sitä sekä estää muita saamasta osuuttaan.
2. Ihminen ei ole syntynyt rahan orjaksi vaan toteuttaakseen jotain, joka hyödyttää koko yhteisöä ja siten samalla häntä itseäänkin.
3. Meidän on tiedostettava, että instituutiot on luotu hyödyttämään vain pieniä ryhmittymiä, jotka riistävät ihmisiä ja estävät heitä kehittymästä.
4. Perheiden tulee palvella yhteiskuntaa eikä käyttää yhteiskuntaa takaamaan omia etujaan, niin kuin taloudellisessa mielessä kuuluisiksi tulleet ryhmittymät tekevät.


Ehdotus

 Jotta tämä ei enää jatkuisi, ehdotamme seuraavaa:

1. Kaikkien taloudellisten organisaatioiden tulee kuulua niissä työtä tekeville. Näin muodostetaan kaikille yhteisiä yrityksiä.
2. Jokaisen tulee ansaita työpanoksensa mukaan, eikä sen mukaan, kuinka paljon pääomaa on sijoittanut organisaatioon.
3. Muodostetaan (trilogisia) yhteisöjä, jotka pystyvät kontrolloimaan henkilöitä ja ryhmiä, jotka pyrkivät riistämään muita.
4. Eliminoidaan vähitellen suuret yksityiset omaisuudet, mikä on ainoa tie rauhaan ja mahdollisuus elää ilman ahdistusta. Päämääränä on taata kaikille kohtuullinen omaisuus. Maapallo on riittävä koko ihmiskunnalle, silloin kuin jotkut eivät omi siitä liian suurta osaa.

Monet vaikeudet estävät kansaa ottamasta ohjia käsiinsä: 1) valtaa pitävät eivät halua luopua vallasta, 2) kaikki ne, jotka ovat pyrkineet muuttamaan status quota, on murhattu (Kristus, Sokrates, Martin Luther King), 3) yhteiskunnan lait on laadittu hyödyttämään taloudellisen vallan pitäjiä ja sen vuoksi lait on muutettava. 4) Uskon että suurin vaikeus on ollut kuitenkin siinä, ettei ole ollut tiedettä, joka selittäisi tämän sosiaalisen ilmiön. Mielestäni nyt meillä on se tiede; on vain hyödynnettävä sitä.

Aina on ajateltu, että jos muutetaan joitakin asioita, ihmiskunnan tilanne paranee. Näin ei todellakaan ole, vaan meidän on muutettava käytännöllisesti katsoen kaikki, jotta saavuttettaisiin hyvinvointi, johon me kaikki olemme oikeutetut. On tultava perusteellinen ja täydellinen muutos.

Vaikuttaa siltä, että kaikki on väärin. Tällä täydellisen muutoksen hetkellä tarvitaan rohkeita ja oikeudenmukaisia henkilöitä vastustamaan maailman nykytilannetta, kunnes maailma muuttuu. Aluksi on vain muutamia, mutta vähitellen lukumäärä kasvaa, kunnes saavutetaan täydellinen muutos – koska se mikä on oikein ja hyvää symbolisoi ikuista, niin kuin itse elämä. Haluamme olla vapaita, niin kuin Luoja; haluamme nauttia taivaasta, merestä, rakentaa puutarhan, jossa elää, mutta emme voi. Miksi? Koska olemme perineet taloudellisen ja yhteiskunnallisen järjestelmän, joka on ihmisen täydellinen vihollinen.Tähän saakka on ollut näin, mutta me voimme muuttaa tilanteen. Haluatko muuttaa kaiken tämän voidaksesi hyvin vai haluatko jatkaa entistä ihmisten riistoa? Uskon, että jos henkilö on tervejärkinen, kukaan ei halua sitä jatkaa. 1960-luvulta lähtien tällaisesta yhteiskunnasta etääntyneiden nuorten lukumäärä on kasvanut. Eikö ole parempi muuttaa yhteiskunta kuin jatkaa tätä taantumusta? Haluaisin kaikkien tietävän, että voimme toteuttaa paratiisin maanpäällisessä elämässä ja meillä on mahdollisuus tehdä se nyt, sillä emme ole syntyneet halveksuntaa, sairautta emmekä onnettomuutta varten, vaan hyvinvointia ja onnellisuutta varten.

Kamppailu vapauden puolesta saavutti huippukohtansa Ranskan vallankumouksen, Yhdysvaltojen itsenäistymisen ja Amerikan perustuslain luomisen aikaan. Immanuel Kant vuodatti kiitollisuuden kyyneleitä nähdessään ranskalaisten taistelun. Jokainen ihminen, joka on läsnä sellaisessa tai lukee sellaisesta, tuntee suurta iloa. Nyt on vallalla toisenlainen orjuus, todennäköisesti paljon pahempi, koska se halventaa ruumista ja sielua ja koska se estää ihmistä kehittämästä älyään ja tunnettaan sekä pakottaa hänet eläinten kaltaiseen elämään. Taloudellisen vallan aikaansaama orjuus on paljon salakavalampaa, koska sillä on valta turmella tieteentekijöiden mieli ja vieraannuttaa ihminen ja näin tuhota koko sivilisaatio.

On koittanut oikea hetki kutsua yhteen kaikki kansakunnat välttyäksemme ihmiskunnan täydelliseltä tuholta, mikä tulee tapahtumaan, jos jatkamme nykyiseen suuntaan. Nyt tärkein askel on tunnistaa ongelman alkusyy, jotta se voitaisiin ratkaista. Juuri se on tämän kirjan tavoite ja siihen olen omassa elässäni sitoutunut.

Thomas Jefferson, John Adams ja Benjamin Franklin uskoivat, samoin kuin minäkin, että Yhdysvaltojen erityisenä kohtalona olisi tuoda valoa ja vapautta kaikille ihmisille ja täydellinen itsenäisyys maailman kaikille kansoille. Tämä on meidän todellinen tehtävämme ja syy koko tämän hienon kansakunnan olemassaololle.

 

Toimintasuunnitelma

Kansan on ryhdyttävä toimintaan, jotta tässä kirjassa esitetyt löydöt eivät jäisi teoriaksi. Siksi esitän seuraavan toimintasuunnitelman:

1. Muodostetaan ryhmiä, joissa tutkitaan, kuinka yhteiskunnallis-taloudellinen valta orjuuttaa kansoja.
2. Levitetään tietoa näistä kysymyksistä koko yhteiskuntaan ja erityisesti sen johtoasemissa oleville henkilöille.
3. Luodaan trilogisia yrityksiä eli yrityksiä, liikkeitä ja maataloustuotantoa, joiden tavoitteena on tuottaa voittoa niissä työtä tekeville.
4. Muodostetaan trilogisia yhteisöjä, joissa jokapäiväinen elämä on nykyaikaisempaa käytännöllisempää ja taloudellisempaa. Huom. Näistä yhteisöistä kirjoitan tarkemmin tämän kirjan ( Liberation of the People) lopussa.
5. Muutos on aloitettava niillä alueilla, joilla on eniten riistoa, eli kaupankäynnin ja liike-elämän alueilla, jotta taattaisiin maataloudelle ja teollisuudelle oikeudenmukainen välittäjäporras.
6. Sitä mukaan kuin trilogisia yrityksiä on riittävästi maan tarpeiden tyydyttämiseksi, kansalaisten tulee boikotoida kaikkia muita yrityksiä, jotka harjoittavat riistoa.
7. On valvottava jatkuvasti poliitikkoja, joilla on sidoksia taloudelliseen valtaan, jotta he eivät asettaisi omia etujaan kansakunnan korkeimpien ihanteiden edelle.
Huom. On myös autettava voimavaltaa käyttäviä viranomaisia eli poliisia tiedostamaan näitä asioita, jotta he eivät asettuisi yhteiskunnallis-taloudellisen vallan puolelle kansalaisia vastaan.
8. Kannustetaan kaikkia hyväntahtoisia yksilöitä ja todellisia johtajia toimimaan, jotta maa saavuttaisi suuren tasa-arvon ja vapauden unelmansa.
9. On tärkeää, että 2/3 kansasta, joka muodostuu normaaleista, tuottavista ja idealistisista henkilöistä, ryhtyy tähän toimintaan, jotta muutamassa vuodessa voimme muuttaa koko maapallon.
LOPPUHUOMAUTUS: Toimintamme tulee perustua väkivallattomuudelle. Antakaamme pahojen (taloudellisen vallan pitäjien) tukehtua omaan vihaansa.

Norberto R. Keppe Liberation of the People: The Pathology of Power, Proton Publisher, New York, 1986

 

TALOUS JA TRILOGISET YRITYKSET

Kirjassaan Liberation of the People (New York, 1986) Norberto R. Keppe, psykoanalyytikko, filosofi ja yhteiskuntatieteilijä esittää taloudelle ja työlle uuden dialektiikan:

1. Keinottelun loppu: koska pääoma on työn tulosta, sen pitää olla työn alaista, eikä niin kuin nykyisessä dialektiikassa, jossa pääoma ”luo” pääomaa. Korkojen täytyy lakata olemasta.
2. Riiston loppu: Ihmisarvolle on oleellista, että ihminen on oman työnsä ja sen tulosten ”herra”. Nykyinen työnantaja-työntekijä asetelma on moraaliton, sillä siinä ihminen orjuutetaan ja pakotetaan koko elämänsä rikastuttamaan vähemmistöä, jolla on sairas valta käsissään.

• Ei sosialismia
• Ei kapitalismia
• Vaan kolmas, itsenäinen ja täysin uusi suunta

Tämä yritysmalli tarjoaa käytännöllisiä ratkaisuja yksilön ja työtätekevän yhteiskuntaluokan ongelmiin ja on siksi erilainen kuin kapitalismin tai sosialismin mallit.

Tässä mallissa rahan valta korvataan työn ja toteutuksen vallalla. Vuodesta 1985  lähtien useita trilogisia yrityksiä on perustettu Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Brasiliassa. Niiden mottona on “Where the workers are the owners“ (Missä työntekijät ovat omistajia). Trilogiset yritykset tarjoavat paremman työn ja elämänlaadun kuin yhteiskunnassa keskivertaan.

Trilogiset yritykset ovat uusi yritysmalli, jonka tarkoituksena on ratkaista nykyisen talousjärjestelmän perusongelmia.

• Yhteiskunta perustuu työn arvoon eikä sijoitettuun pääomaan.
• Palkat ja voitonjako perustuvat yksilön tuottavuuteen.
• Kaikkien yrityksessä työskentelevien pitää osallistua tuottavuutta haittaavien virheiden ja sairaiden asenteiden tiedostamisohjelmaan.

Keppe kehitti tätä työtä Yhdysvalloissa, missä hän oli jatkuvan vainon kohteena. Tätä vainoa tehtailivat kansainväliset yhteiskunnallis-taloudelliset vallanpitäjät, jotka tekivät kaikkensa pysäyttääkseen Keppen työn.

Vaino huipentui Keppen ja hänen avustajansa Cláudia Bernhardt de Souza Pachecon vangitsemiseen New Yorkissa vuonna 1988, jolloin heidät yritettiin myös murhata myrkyttämällä vankilassa (MCC). Kaikki heidän varallisuutensa ja käsikirjoituksensa takavarikoitiin.

Nykyisin 84-vuotias Keppe jatkaa työtään São Paulossa kansainvälisen ryhmän kanssa, joka soveltaa näitä ideoita omissa yrityksissään. Hän on yhdistänyt antiikin metafysiikan nykytieteeseen ja tämä on johtanut teokseen nimeltä ”The New Physics derived from the Dis-inverted Metaphysics”.

Kirjassa esitetyn teorian perusteella STOP maailman tuhoamiselle -yhdistyksen insinöörit ovat kehittäneet Keppe-moottorin, joka on ekologinen moottoriteknologia, jonka avulla kyetään säästämään 91 % energiasta.

Toteutus:

STOP maailman tuhoamiselle yhdistys
www.stop.org.br


Languages
Portugali
Englanti
Espanja
Italia
Ruotsi
Suomi
Ranska
Saksa
Venäjän

Kutsu toimintaan
(PDF muodossa)LATAA
 

Linkit


Visits
Toteutus


STOP maailman tuhoamiselle yhdistys

Copyright © 2011 Convocação - Libertação dos Povos da Patologia do Poder. All Rights Reserved.